• Hanácká

Odměna advokáta

Cena právních služeb nebo způsob jejího určení je stanoven na základě vzájemné dohody mezi klientem a advokátem, a to na základě hodinové sazby nebo sazby úkolové.

Základní hodinová sazba činí 1.500,- Kč plus DPH za hodinu poskytování právních služeb.

V případě mimosmluvní odměny je tato stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

Advokát je plátcem DPH.

Kontakt

Advokátní kancelář
JUDr. Filip Horák

Radnická 11,
602 00 Brno

+420 739 563 557

info@judr-horak.cz