• Hanácká

Mediace

Mediace je smírčím způsobem řešení sporů s cílem jejich mimosoudního vyřešení. Mediátor je nezávislá a nestranná osoba, která usnadňuje komunikaci mezi stranami v zájmu dosažení oboustranně přijatelné dohody. V rámci mediace je každé ze stran poskytnut prostor pro vyjádření svého stanoviska a následně jako mediátor s každou z nich kauzu projednám individuálně. V případě, že strany nedospějí ke vzájemné dohodě, mediátor pro strany zpracuje v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, právní názor mediátora. Jedná se o nezávislý a nezávazný názor, který stranám poskytne náhled třetí osoby pro uvážení jak s danou právní věcí pracovat.

 

Největší výhodou mediace jsou efektivita, schopnost urovnat i do budoucna lidské či obchodní vztahy mezi stranami a častokrát vyřešit problémy v širších souvislostech.

Mediační stránky

Kontakt

Advokátní kancelář
JUDr. Filip Horák

Radnická 11,
602 00 Brno

+420 739 563 557

info@judr-horak.cz