• Hanácká

Advokátní kancelář
JUDr. Filip Horák

Naše kancelář provozuje generální advokátní praxi, právní služby poskytujeme jak v rámci práva soukromého (zejména právo občanské, obchodní, rodinné a pracovní), tak i veřejného (zejména právo trestní a správní).
V rámci generální praxe jsou však poskytovány služby s přesahem i do dalších právních odvětví.

 

 

 

Parkování

Co se týče parkování, vzhledem k nedostatku parkovacích míst v Brně, doporučujeme parkovat buď u hotelu International - příjezd z Husovy ulice, nebo v novém parkovacím domě DOMINI PARK, taktéž příjezd z Husovy ulice.
Vzdálenost z těchto míst do naší kanceláře je pak chůzi kolem 5 minut.

Kontakt

Advokátní kancelář
JUDr. Filip Horák

Radnická 11,
602 00 Brno

+420 739 563 557

info@judr-horak.cz